გოთური ენისა და ძველი ინგლისურის წერილობითი ძეგლების ციფრული ქრესტომათია

გრამატიკული ცნობარითა და ლექსიკონებით

 

 

 

 

დასავლეთ ევროპული ენების ინსტიტუტი 2017 წ. | დიზაინი და პროგრამირება: კობა თირქია